top_banner

AZRhymes hizmet şartları

Bu belgenin orijinal dili i̇ngilizcedir. i̇htilaf durumunda, i̇ngilizce versiyon, tercüme edilen tüm varyantlardan öncelikli olacaktır.
Bu belgenin i̇ngilizce sürümüne https://azrhymes.com/terms adresinden erişilebilir.

Bu web sitesi hizmet şartları ve gizlilik politikası , zaman zaman değiştirilebilen ve tamamlanan şartlar ve koşullar ile kuralları ortaya koymaktadır (bundan böyle "sözleşme" olarak anılacaktır) ) barnabas szabolcs web sitesine erişim ve kullanım için geçerli olacak (bundan böyle "azrhymes" olarak anılacaktır)yanihttps://azrhymes.com, https://riimihaku.fi, https://rime.com.hr, https://rimkereso.hu ve bunların alt alanlarını ("Web Sitesi"), Web Sitesinin ziyaretçisi / kullanıcısı ("Kullanıcı") tarafından.

1. Şartlarin kabulü ve bunlarda deği̇şi̇kli̇k yapilmasi

1.1 Kullanıcı tarafından web sitesine erişim, işbu sözleşmede belirtilen ve bu sözleşmede herhangi bir değişiklik ve / veya istisna olmaksızın tüm hükümlerin, koşulların ve bildirimlerin eksiksiz bir şekilde onaylanması ve kabul edilmesi anlamına gelir. kullanıcı, bu sözleşmede belirtilen bu hüküm, koşul ve bildirimlerin herhangi bir bölümünü herhangi bir şekilde kabul etmiyorsa, kullanıcı web sitesine erişmemelidir.

1.2 AZRhymes, kullanıcı tarafından web sitesine erişilen hükümleri, koşulları ve bildirimleri, bu tür bir değişikliğin herhangi bir ihbarı veya haberi olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

2. Sinirli kullanici

2.1 Kullanıcı, i̇nternetin doğası gereği dünyanın herhangi bir yerinden erişilebileceğini kabul eder. bu web sitesindeki materyal / bilgiler, bu tür materyallerin / bilgilerin dağıtımını kısıtlayan ülkelerde bulunan kişiler veya bu tür materyallerin / bilgilerin dağıtımının veya kullanımının veya kullanımının veya erişiminin bulunduğu herhangi bir yargı alanındaki herhangi bir kişi tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. web sitesinin yasalara veya herhangi bir yönetmeliğe aykırı olacaktır. kullanıcının tabi olduğu yargı alanının geçerli yasa ve yönetmeliklerinden haberdar olmak ve bunlara tam olarak uymak her kullanıcının sorumluluğunda olacaktır. kullanıcı bu web sitesini kullanırsa, bunu kendi inisiyatifiyle ve riski kendisine ait olmak üzere yaptığını kabul eder, anlar ve kabul eder ve azrhymes, web sitesinin kullanımına ilişkin herhangi bir yasanın ihlalinden / ihlalinden sorumlu olmayacaktır. web sitesi, AZRhymes'in amacı ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirmek için lisanslı veya yetkili olmadığı ülkelerde ikamet edenlere herhangi bir bilgi teklif ettiği veya sunmaya davet ettiği anlamına gelmez ve bu şekilde yorumlanmamalıdır.

2.2 Kullanıcı ayrıca, elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım, ürün, hizmet veya fikri mülkiyetten tersine mühendislik, değişiklik, kopyalama, dağıtma, iletme, görüntüleme, gerçekleştirme, çoğaltma, yayınlama, lisans verme, bunlardan türev çalışmalar oluşturmamayı, aktarmamayı veya satmamayı kabul ve taahhüt eder web sitesinden herhangi bir şekilde. i̇çeriğin ticari veya ticari olmayan amaçlarla çoğaltılmasına, kopyalanmasına ve web sitesinin içeriğindeki verilerin ve bilgilerin haksız bir şekilde değiştirilmesine, azrhymes ve / veya üçüncü şahıs sahiplerinin önceden yazılı izni olmaksızın kesinlikle izin verilmez. bununla birlikte, hizmetlerimizin içeriğinin bir kısmı veya diğer dosyalar, kopyalanmasına ve / veya yalnızca kullanıcının kişisel amaçları için kullanılmasına izin verilen web sitesinden indirilebilir hale getirilebilir. kullanıcı ve / veya herhangi bir üçüncü şahsın, AZRhymes'in önceden yazılı izni olmaksızın, bu web sitesini ve / veya bu web sitesinde görüntülenen bilgileri başka herhangi bir web sitesi veya çerçevede çalıştırması veya görüntülemesi yasaktır.

3. Garanti̇leri̇n reddi̇

3.1 AZRhymes, bu web sitesinde kendisi tarafından sağlanan tüm bilgilerin doğru olmasını sağlamak için çaba göstermiştir, ancak AZRhymes, bu web sitesinde görüntülenen herhangi bir veri veya bilginin kalitesi, doğruluğu veya eksiksizliği konusunda hiçbir garanti vermez veya beyanda bulunmaz ve azrhymes hiçbir şekilde olmayacaktır. varsa yanlışlık / hatadan sorumlu bir şekilde. AZRhymes, web sitesi ve / veya içeriği ile ilgili olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve herhangi bir sorumluluk, sorumluluk veya web sitesi aracılığıyla veya web sitesinde görüntülenen ve iletilen bilgilerle ilgili olarak belirli bir amaca uygunluk garantilerini ve satılabilirlik garantilerini reddeder. web sitesi aracılığıyla veya web sitesi aracılığıyla veya web sitesinde görüntülenen veya iletilen bu tür bilgilerin kullanımından veya kullanımından kaynaklanan doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir kullanıcıya veya başka herhangi bir kişiye yönelik herhangi bir kayıpla ilgili olarak herhangi bir başka talep hizmetler.

3.2 AZRhymes, web sitesinin herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle kullanılabilir olmamasından sorumlu tutulamaz. kullanıcı, web sitesi aracılığıyla AZRhymes'ten indirilen veya başka şekilde elde edilen herhangi bir materyalin ve / veya verinin tamamen kendi takdirine ve riskine bağlı olduğunu ve bilgisayar sistemlerindeki herhangi bir hasardan veya bundan kaynaklanan diğer kayıplardan yalnızca kendisinin sorumlu olacağını anlar ve kabul eder. malzeme ve / veya veriler.

4. Üçüncü taraf si̇teleri̇ne bağlantilar

4.1 Web sitesi, başka web sitelerine bağlantılar içerebilir veya web sitesindeki ("bağlantılı siteler") diğer web sitelerinin herhangi bir niteliğini içerebilir. bağlantılı siteler, AZRhymes veya web sitesinin kontrolü altında değildir ve AZRhymes, bağlantılı sitede yer alan herhangi bir bağlantı veya reklam veya bağlantılı sitedeki herhangi bir değişiklik veya güncelleme dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir bağlantılı sitenin içeriğinden sorumlu değildir. AZRhymes, herhangi bir bağlantılı siteden kullanıcı tarafından alınan herhangi bir iletim biçiminden sorumlu değildir. herhangi bir bağlantının dahil edilmesi, AZRhymes veya bağlantılı sitelerin web sitesi veya operatörleri veya sahipleri ile herhangi bir ilişki tarafından herhangi bir doğanın onaylandığı anlamına gelmez.

4.2 AZRhymes, herhangi bir bağlantılı sitede veya bağlantılı sitede yer alan herhangi bir bağlantıdaki herhangi bir hatadan, eklemeden, eksikliklerden veya temsillerden sorumlu değildir. kullanıcıdan, bu tür ürün / hizmetlerin kullanıcıya fayda sağlayabileceğine inandığı bu tür bilgilere güvenmeden önce tüm bilgilerin doğruluğunu kendi başına doğrulaması istenir.

5. Kullanicinin yükümlülükleri̇

5.1 Kullanıcı, web sitesine erişimin ve kullanımın bir koşulu olarak, web sitesini hindistan içinde veya dışında yürürlükte olan veya bu sözleşme ile yasaklanan herhangi bir yasa uyarınca yasa dışı veya yasa dışı herhangi bir amaçla kullanmayacağını garanti eder. ek olarak, web sitesi, ona zarar verebilecek, devre dışı bırakabilecek, aşırı yükleyebilecek veya bozabilecek veya başka herhangi bir tarafın web sitesini kullanmasına ve / veya web sitesini kullanmasına müdahale edecek veya AZRhymes veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde kullanılmayacaktır.

6. İleti̇şi̇m özelli̇ği̇

6.1 Kullanıcılara, web sitesinde bize ulaşın özellikleri sağlanacaktır. kullanıcılar, AZRhymes'in kendileriyle iletişim kurmasını sağlamak için iletişim bilgilerini sağlayabilecekler.

6.2 Kullanıcılara ayrıca AZRhymes ile iletişim kurma, soru sorma, yorum yapma veya AZRhymes ile etkileşim kurma özellikleri sağlanabilir. bununla birlikte, AZRhymes kendi takdirine bağlı olacak ve bu tür soru veya yorumlara cevap verme, cevaplama veya cevap vermeme hakları dahilinde olacaktır.

6.3 Kullanıcı, söz konusu özellikleri kullanarak AZRhymes'in kendileriyle kayıtlı bilgileriyle iletişime geçmesine, açıklama yapmasına veya zaman zaman başka bir hizmet sunmasına izin verir.

7. İhlal

7.1 AZRhymes, bu sözleşme kapsamında veya yürürlükteki yasalar kapsamında azrhymes'in sunduğu diğer çözümlere halel getirmeksizin, kullanıcının faaliyetlerini sınırlayabilir, diğer kullanıcıları kullanıcı'nın eylemleri konusunda uyarabilir, kullanıcının web sitesini kullanımını derhal geçici / süresiz olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir ve / veya reddedebilir kullanıcının bu sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda kullanıcıya web sitesine erişim sağlamak.

8. Mülki̇yet ve mülki̇yet haklari

8.1 Web sitesinin içeriği ve buradaki tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, hizmet markaları, ticari isimler ve diğer tüm fikri mülkiyet hakları AZRhymes'e aittir veya AZRhymes'e ait geçerli lisansa sahiptir ve geçerli hindistan ve uluslararası telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet yasaları tarafından korunmaktadır. kullanıcı, web sitesi içeriğine ve / veya herhangi bir kısmına ilişkin herhangi bir hakka sahip olmadığını ve talep etme hakkına sahip olmadığını kabul, anlar ve kabul eder.

8.2 Web sitesindeki içeriğin bir kısmının, AZRhymes tarafından arzu edilebilecek şekilde ve şekilde AZRhymes tarafından kullanılması için üçüncü şahıslar tarafından izin verilmiştir ve AZRhymes, yayın sırasında bu tür üçüncü şahıs / lara atıfta bulunmak için elinden geleni yapacaktır. web sitesinde bu tür içerikler. herhangi bir zamanda, bu tür içeriğin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından yayınlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık ortaya çıkarsa, azrhymes bu içeriği kaldırma veya üçüncü şahıslardan / lerden gerekli izinleri alma hakkına sahip olacaktır.

8.3 Sahibinin rızası ile web sitesi üzerinde veya aracılığıyla dağıtılan telif hakkı alınmış veya diğer tescilli içerik, uygun telif hakkı veya diğer mülkiyet hakları bildirimini içermelidir. telif hakkıyla korunan veya diğer tescilli içeriğin izinsiz olarak sunulması veya dağıtılması yasa dışıdır ve kullanıcıyı kişisel sorumluluk veya cezai kovuşturmaya maruz bırakabilir.

9. Sorumluluğun sinirlandirilmasi

9.1 Kullanici, geçerli̇ yasalar kapsaminda i̇zi̇n veri̇len ölçüde, AZRhymes veya bağli kuruluşlarindan veya ana şi̇rketleri̇ni̇n veya i̇lgi̇li̇ memurlarinin, çalişanlarinin, yöneti̇ci̇leri̇ni̇n, kullaniciya i̇li̇şki̇n müdürleri̇ni̇n, hi̇ssedarlarinin, hi̇çbi̇r durumda olmayacağini anlar ve açik şeki̇lde kabul eder. veya herhangi̇ bi̇r doğrudan, dolayli, arizi̇, özel, dolayli veya örnek zararlar i̇çi̇n herhangi̇ bi̇r sorumluluk teori̇si̇ (sözleşme, tort, yasal veya başka bi̇r şeki̇lde) kapsaminda, ancak geli̇r kaybi zararlari dahi̇l olmak üzere herhangi̇ bi̇r başka kullanicinin web si̇tesi̇ni̇ veya herhangi̇ bi̇r parçasini kullanmasindan veya herhangi̇ bi̇r parçayi kullanmasindan kaynaklanan, kullanici, veri̇ veya di̇ğer maddi̇ olmayan kayiplar (bu taraflarin tavsi̇ye edi̇lmesi̇, bi̇li̇nmesi̇ veya bu tür hasarlarin olasiliğini bi̇lmesi̇ gereksi̇ne bi̇le).

10. Tazmi̇nat

10.1 Kullanıcı, AZRhymes'e, iştiraklerine, grup şirketlerine ve yöneticilerine, memurlarına, çalışanlarına, acentelerine, üçüncü şahıs hizmet sağlayıcılarına ve web sitesi ile ilgili olarak AZRhymes'e herhangi bir hizmet sağlayan diğer üçüncü şahısları doğrudan veya AZRhymes aleyhine ileri sürülen veya maruz kalabilecek her türlü kayıp, yükümlülük, talep, zarar, maliyet ve masraflardan (bunlarla bağlantılı yasal ücretler ve ödemeler ve bunlarla ilgili faiz dahil) dolaylı olarak bu sözleşme uyarınca kullanıcı tarafından yapılan herhangi bir beyan, garanti, taahhüt veya anlaşma veya yerine getirilmesi gereken yükümlülük dahil olmak üzere bu sözleşmenin herhangi bir şartının ihlali veya yerine getirilmemesi nedeniyle ödenebilir.

11. Bölünebi̇li̇rli̇k

11.1 Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu belirlenirse, söz konusu geçersizlik veya uygulanamazlık yalnızca söz konusu hükme veya bu hükmün bir kısmına ve bu hükmün geri kalan kısmına ve bu sözleşmenin diğer tüm hükümlerine bağlanacaktır. tam olarak yürürlükte olmaya devam edin.

12. Kuvvet majeure

12.1 AZRhymes, performansın bir mücbir sebep olayı tarafından engellenmesi, engellenmesi veya geciktirilmesi durumunda, bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirememekten veya hizmetleri veya herhangi bir bölümünü sunmamaktan sorumlu olmayacak ve bu durumda yükümlülükleri askıya alınacaktır. mücbir sebep olayı devam ettiği sürece.

14. Uygulanacak hukuk

14.1 Bu sözleşme, kanunlar ihtilafı ilkelerine atıfta bulunulmaksızın macaristan kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlara göre inşa edilecektir. buraya ilişkin herhangi bir ihtilafın kullanıcı tarafından getirilmesi durumunda, münhasıran budapeşte, macaristan mahkemelerinin yargı yetkisine tabi olacaktır.

after_content