results_top_banner

Kafiyeli: artık

Tekerlemeler: 221 Sonuçlar

açtık, aktık, aşktık, aştık, attık, baktık, bastık, battık, çaktık, çarptık, kaçtık, kalktık, kattık, mantık, rastık, saptık, sarktık, sattık, taktık, tattık, yaktık, yaptık, yastık, yattık, açlık, aklık, aldık, andık, anlık, aylık, ayrık, azcık, azdık, başlık, çaldık, çarpık, daldık, darlık, daydık, harçlık, kaldık, kalkık, kancık, kandık, krallık, saflık, saldık, sandık, sarkık, saydık, vardık, varlık, yandık, yazdık, yazlıkdaha...

anlaştık, anlattık, atlattık, başlattık, kannattık, paylaştık, yaklaştık, abarttık, ağlaştık, kapattık, savaştık, yarattık, dolaştık, uzlaştık, bulaştık, uğraştık, ulaştık, bıraktık, çıkarttık, aldandık, aptallık, bayramlık, parlardık, parmaklık, yaşlandık, açardık, adamlık, ağlardık, atardık, bağlandık, bataklık, dayandık, kadarcık, karanlık, rahatlık, samanlık, yakardık, yalandık, yanaydık, sevdaydık, bekarlık, mezarlık, insanlık, İnsanlık, pişmanlık, inandık, hoşlandık, ormandık, oynardık, toplandık, zorlandık, çoğaldık, dolandık, oğlancık, kurnazlık, kurtardık, kutsandık, sultanlık, tutsaklık, kuraklık, kurardık, tuhaflık, uyandık, uzandık, ıslandık, yıprandık, çıkardık, sıcaklık, düşmanlıkdaha...

between_paragraphs_1

tık, bık, cık, çık, rtık, sık, şık, yıkdaha (tekerlemeler)...

arkadaştık, inatlaştık, uzaklaştık, alacaktık, çıkacaktık, kopacaktık, olacaktık, susacaktık, tokalaştık, uçacaktık, yapacaktık, oyuncaktık, karşılaştık, yaşlansaydık, arkadaşlık, hırpalandık, kahramanlık, kapkaranlık, olmasaydık, parçalandık, sevdalandık, anahtarlık, karamsarlık, nişanlandık, vatandaşlık, yuvarlandık, yuvarlardık, ağlamazdık, bulamazdık, fedakarlık, kopamazdık, olamazdık, oradaydık, rüyadaydık, Yakalandık, yakalandık, yaralandık, yaramazlık, yaşamazdık, minnettarlık, perişanlık, konuşsaydık, zorundaydık, yumuşaklık, ayrılmazdık, ayrılsaydık, alınganlık, alışkanlık, başındaydık, danışmanlık, darılmazdık, kırılganlık, tercümanlıkdaha...

between_paragraphs_2

ayrılacaktık, ayrılamazdık, tanışmasaydık, umursamazlık, buluşacaktık, uyuyamazdık, yaşamasaydık, hıristiyanlık, dokunulmazlık, sırılsıklamdık, karşılaşmadık, anlaşamadık, anlayamadık, durduramadık, kaldıramadık, tutturamadık, alışamadık, başaramadık, çıkaramadık, dayanamadık, kavuşamadık, konuşamadık, taşınamadık, tutunamadık, ulaşamadık, atıştırmalık, alışılmadık, yıldızlarıydık, karşılaşmıştık, konuşmamıştık, çocuklarıydık, yaşanmamışlık, acımasızlık, başarısızlıkdaha...

between_paragraphs_3

alacakaranlık, dolandırıcılıkdaha (tekerlemeler)...

Tekerlemeler: 263 Sonuçlar

aygıt, çarpıp, kalkıp, karşıt, langırt, sarkıp, tartıp, açmış, açtım, aklım, aklın, aldım, aldın, almış, aşkım, aşksız, attım, attın, baktım, baktın, çaldın, çapkın, daldım, hakkın, kaldım, kaldın, kaldır, kalmış, kalsın, kandım, sandım, sandın, saydım, şansım, şarkım, vardım, vardın, vardır, yaktım, yaktın, yalnız, yanlış, yanmış, yansın, yaptım, yardım, yazdımdaha...

aklandık, alsaydık, daldaydık, hayranlık, Kalsaydık, katlandık, paslandık, saklandık, azaldık, basardık, başardık, dadandık, dalardık, hamallık, Kazandık, kazandık, pazarlık, sarardık, yapardık, yaşardık, yataklık, yazardık, biranlık, birazcık, korkaklık, olsaydık, sorsaydık, boyandık, dolarlık, kopardık, kutsaldık, tutsaydık, duyardık, tutardık, ufaklık, Usandık, uzaklık, kırpmazdık, kıskançlık, sınandıkdaha...

between_paragraphs_4

ırk, kırk, çıkm, dıkş, lıght, çırp, çıt, fırt, hırt, kırp, kıt, sırt, şıp, tıp, yırt, zıp, zıt, cır, cıs, cız, çın, Dır, dış, fır, fıs, fış, gıl, gış, hıc, hıh, hım, hınç, hır, hırs, hız, ış, kıl, kın, kır, kırm, kıs, kış, kıy, kız, mış, nın, pır, sın, sır, sırf, sız, tın, vız, yıl, yır, zır, zırhdaha...

anlaşmazlık, çöpçatanlık, hokkabazlık, buradaydık, yapamazdık, sahtekarlık, asistanlık, sihirbazlık, duygusallık, doğurganlık, avukatlık, komutanlık, saldırganlık, dalgalandım, olmasaydın, parçalanmış, sevdalandım, inanmaktır, uzaklaştım, ağlamazdım, alacaksın, alamazsın, atamazsın, bakakaldım, bulacaksın, çıkacaksın, kaçamazsın, kalacaksın, koyamazsın, olacaktın, tutamazsın, yakalandım, yanacaksın, yapacaksın, yapamazsın, yapayalnız, yaralandım, diyorlarmış, aydınlansın, asırlardır, hatırlarsın, mırıldandım, yanımdaydındaha...

between_paragraphs_5

anlatamazsın, anlayamazdım, anlayamazsın, azdıracaksın, durduramazsın, kandıramazsın, korkmayacaksın, olduramazsın, olmayacaksın, susturamazsın, yalvaracaksın, ağlayacaksın, arayacaksın, dokunamazsın, konuşamazsın, sarılacaksın, savunamazsın, sorulacaktır, unutamazsın, yaşayacaksındaha...

anlamayacaksın, karşılaşacaksın, açıklayacaksın, bırakmayacaksın, hatırlayacaksın, inanmayacaksın, konuşmayacaksın, umutlanamazsın, unutturamazsın, uyandıracaksın, alamayacaksın, bulamayacaksın, doyamayacaksın, kaçamayacaksın, olamayacaksın, unutulacaksın, yakalayacaksın, yakalayamazsın, yapamayacaksın, yaşamayacaksındaha...

between_paragraphs_6

kurtulamayacaksın, hatırlamayacaksın, başaramayacaksın, inanamayacaksın, katlanamayacağım, başaramayacağım, başaramayacağız, dayanamayacağım, unutamayacağım, uzanamıyacağım, yaşayamayacağın, politikacıların, anlayamayacağı, bastıramayacağı, kaldıramayacağı, çıkaramayacağı, taşıyamayacağı, yapılamayacağı, uyuşturucuları, arkadaşlarımızın, arkadaşlarınızın, kaldıramadığımız, inanmayacaksınız, ayakkabılarımın, ayakkabılarının, bırakmayacağının, inandıramadığın, tanımlayamadığım, Cezalandırıcının, başarısızlığımın, alamayacaksınız, bulamayacaksınızdaha...

between_paragraphs_7

inanamayacaksınız, ayakkabılarınızı, ulaşamayacağını, yapamayacağımızı

Diğer diller:

ar az bg cs de el en_gb en_us eo es fa fi fr hi hr hu id it ja ko kk nl pl pt_br ro ru sk sq sr sv sw tr uk zh_hans

Bir şey eksik veya beklendiği gibi çalışmıyor mu?
Bilmemize izin ver!

Kafiye sözlüğünü beğendiniz mi? Bizi beğenin ve paylaşın: Like us on Facebook

results_after_content